با هم بیاموزیم

/3
0 رای, 0 میانگین
4
ایجاد شده در

نکات ایمنی سواری اسکوتر

1 / 3

کدام موارد صحیح است؟

2 / 3

چگونه سفر کنیم؟

3 / 3

چند نفر همزمان میتوانند سوار اسکوتر شوند؟

امتیاز شما

0%

Please rate this quiz

/3
0 رای, 0 میانگین
0
ایجاد شده در

Copy - نکات ایمنی سواری اسکوتر

1 / 3

چند نفر همزمان میتوانند سوار اسکوتر شوند؟

2 / 3

کدام موارد صحیح است؟

3 / 3

چگونه سفر کنیم؟

امتیاز شما

0%

Please rate this quiz