تحرک هوشمندانه برای دنیای مدرن

 

ایزی گو بر اساس یک ایده ساده بنا شده است که همه جوامع مستحق دسترسی به تحرک هوشمند و مقرون به صرفه هستند.

از طریق توزیع عادلانه اسکوترهای مشترک ، دوچرخه و وسایل نقلیه ، هدف ما کاهش وابستگی به اتومبیل های شخصی برای حمل و نقل در مسافت های کوتاه و نسل های آینده با یک وسایل  تمیز و سالم است.

فن آوری

ما برای پرورش رشد جامعه و بهبود زندگی شهری استخدام محلی می کنیم و با سازمان های همسایگی شریک هستیم

تلاش ما برای هدایت تحرک خرد به آینده ، ایزی گو  را در لبه برش حمل و نقل شهری تمیز و در دسترس قرار می دهد.

تکنولوژی

ما برای پرورش رشد جامعه و بهبود زندگی شهری استخدام محلی می کنیم و با سازمان های همسایگی شریک هستیم

نیروی کار متنوع ما متعهد به ارائه تجربه ایمن و پایدار از تحرک خرد در هر شهری است که خدمت می کنیم.